เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
07.00
ฟุตบอล - 16 ปี ชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 83  
ทม.วังสะพุง  vs  อบจ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
07.00
ฟุตบอล - 16 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 84  
ทม.บุรีรัมย์  vs  ทม.นครพนม
สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
07:00
ฟุตบอล - 18 ปี ชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 33  
ทม.ร้อยเอ็ด  vs  อบจ.กาฬสินธุ์
สนามกีฬาค่ายสุรนารี
07:00
ฟุตบอล - 18 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 34  
ทน.นครราชสีมา  vs  อบจ.อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
07:00
ฟุตบอล - 14 ปี ชาย  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 81  
อบจ.ร้อยเอ็ด  vs  ทน.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
07:00
ฟุตบอล - 14 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82  
ทต.หมื่นศรี  vs  ทน.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08.00
วอลเลย์บอลชายหาด - 16 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 258  
อบจ.ศรีสะเกษ  vs  ทม.ร้อยเอ็ด
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
08.00
วอลเลย์บอลชายหาด - 18 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 259  
อบจ.อุบลราชธานี  vs  อบจ.มหาสารคาม
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
08.00
ฟุตซอล - 18 ปี หญิง  รอบชิงที่ 3  
อบจ.มหาสารคาม  vs  ทม.บุรีรัมย์
อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
08.40
ฟุตซอล - 18 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
อบจ.สกลนคร  vs  อบจ.นครราชสีมา
อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
08:00
ฟุตซอล - 12 ปี ชาย  รอบชิงที่ 3  
ทต.หมื่นศรี  vs  ทน.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08:00
ฟุตซอล - 16 ปี หญิง  รอบชิงที่ 3  
อบจ.ศรีสะเกษ  vs  อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
08:40
ฟุตซอล - 12 ปี ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
อบจ.ศรีสะเกษ  vs  อบจ.ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
08:40
ฟุตซอล - 16 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
ทม.ร้อยเอ็ด  vs  อบจ.ชัยภูมิ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย